PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj, od km 9.200-km 13.200