Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730