Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420