Izvedba pločnika na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica-Žlebič od km 3,550-3,760 in od km 5,200-5,635