Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko na cesti R3-653/1364 od km 7,280 do km 8,200