Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa