Izdelava projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve GKP G9  Škofljica – Petrina