Obnova R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo