1.faza prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700