Preplastitev vozišča ceste G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje od km 13.650 do km 14.900.