Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci – Adlešiči – Žuniči od km 4,900 in km 8,700