Obnova poškodovanih odsekov cest R3-704/1353 Radlje - Ribnica in LC 347111 Vuhred – HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez Dravo v Vuhredu.