Preplastitev vozišča ceste R2-430, odsek 0280 Slovenske Konjice - Stranice od km 0.700 do km 1.520 in od km 2.450 do km 5.000.