Rekonstrukcija mostu čez Sušico pri Šutni (NM0199) na R3-671/3921 v km 0,600