Sanacija plazov »Prelasko« na cesti R3-684/7460 PRELASKO – BUČE – KOZJE od km 0,270 do km 0,960