PZI rehabilitacije mostu čez pritok Kolpe v Dolu (NM0196) na RT-918/3652 v km 1,740