Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100