Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce v naselju Pečica R1-219/1237 Poljčane – Podplat od km 6,000 do km 6,400