Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500