Popravilo prepusta v Trpčanah pri Ilirski Bistrici na R3-632/1378 v km 7,000