Zajem prostorskih podatkov o tehničnih sredstvih javne železniške infrastrukture in integracija v obstoječi informacijski sistem javne železniške infr