POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.


Predmet naročila:

Zavarovanje nivojskega prehoda Saksid v km 102+901 regionalne železniške proge št. 70 s signalnovarnostno napravo

Oznaka naročila:2431-19-300054
Rok za oddajo ponudb:17.05.2019 12:00
Odpiranje ponudb:17.05.2019 12:05
Številka objave:JN002490/2019-W01
Razpisna dokumentacija:

Navodila Saksid
Specifikacija - Ponudbeni predracun NPr Saksid_zaklenjen
Specifikacija narocila NPr SaksidII
Splošni pogoji pogodbe
Vzorec POSEBNI POGOJI POGODBEIII
Vzorec_pogodbe_Saksid 3

Spremembe dokumentacije:

Trenutno ni sprememb razpisne dokumentacije

Pojasnila:

Trenutno ni pojasnil dokumentacije

Dodatna dokumentacija:

POPRAVEK 1
popravek 2
VV_Saksid_januar_2019