Izvajanje konzultantske storitve pri pripravi zahtevne investicijske dokumentacije in ostalih analiz ter poročil