IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ter avtobusnih postajališč na DC R1-229/1286, od km 1,330 do km 2,050 - Nova vas pri Ptuju