Preplastitev vozišča na cesti R1-219, odsek 1239 Mestinje - Golobinjek, od km 10,240 do km 11,100.