Dograditev pločnika ob DC R2-440/1296 Cankova - Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci