Izvedba gradbenih del za obnovo ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina od km 0.018 do 0.239

>
>