Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije