Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 od km 3,811 do km 4,252