Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren-Kranjska Gora v km 1+690