Ureditev regionalne ceste R3-688/1233 Poljčane - Majšperk, od km 9+800 do km 10+645, skozi naselje Pečke