Obnova vozišča R1-204/1013 Dornberk - Štanjel, od km 10,000 do km 11,300, dolžina 1.300 m