PZI prestavitve R2-402/1426 Solkan - Gonjače ( mimo naselja Kojsko )