Izdelava cenitev v okviru postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičninami na podlagi predpisov o stvarnem premoženju države