Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli