Obnova vozišča na cesti R2-425/1419 Pesje – Velenje, od km 0,080 do km 1,000, v dolžini 920 m