Izvedba brezkontaktnega zajema prostorskih podatkov zalednih pobočji nad državno cesto med Dravogradom in Mariborom