Gradnja dela tirne povezava od obstoječe železniške proge do industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in letališča Edvarda Rusjana Maribor – I. faza