Izdelava projektne dokumentacije za izvennivojski dostop na peron na železniški postaji Borovnica, Prestranek in Pivka na žel. progi Ljubljana-Divača