POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.


Predmet naročila:

Ureditev prepusta pri podjetju Argo in hodnika za pešce vzdolž državne ceste R2-407/1145 Ljubljanica – Vrhnika v Horjulu od km 6,700 do km 6,915.

Oznaka naročila:2431-18-000762
Rok za oddajo ponudb:20.06.2018 09:00
Odpiranje ponudb:20.06.2018 09:01
Številka objave:JN003453/2018-W01
Razpisna dokumentacija:

Navodila za pripravo ponudbe
Posebni pogoji pogodbe
Specifikacija naročila
Splošni pogoji pogodbe
Vzorec pogodbe

Spremembe dokumentacije:

Trenutno ni sprememb razpisne dokumentacije

Pojasnila:

Pojasnila razpisne dokumentacije-01
Pojasnila razpisne dokumentacije-02
Pojasnila razpisne dokumentacije-03
Pojasnila razpisne dokumentacije-04
Pojasnila razpisne dokumentacije-05

Dodatna dokumentacija:

Trenutno ni dodatne dokumentacije