POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.


Predmet naročila:

Nadgradnja žel postaje Maribor, nadgrad žel posteje Tezno in nadgrad progovnega odseka MB - Počehova na gl želez progi št. 30 Zidani most - Šentilj

Oznaka naročila:2431-17-300214
Rok za oddajo ponudb:12.03.2018 10:00
Odpiranje ponudb:12.03.2018 11:00
Številka objave:JN010447/2017-B01
Razpisna dokumentacija:

ESPD
Navodila za pripravo ponudbe
Posebni pogoji pogodbe
Specifikacija naročila
Splošni pogoji pogodb
Vzorec pogodbe

Spremembe dokumentacije:

Sprememba razpisne dokumentacije-01
Sprememba razpisne dokumentacije-02

Pojasnila:

Trenutno ni pojasnil dokumentacije

Dodatna dokumentacija:

IzN_MB Tezno_novelacija 31.1.2018
01_02_Popis del (postaja MB in Tezno ter odsek MB-PO) (v20) (zaklenjeno)
01_02_Tehnični pogoji Nadgadnje postaje Maribor Tezno in proge
21_02_Popis del (postaja MB in Tezno ter odsek MB-PO) (v21) (zaklenjeno)