POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.


Predmet naročila:

Izdelava strokovnih podlag za nadgradnjo železniške postaje Zidani Most

Oznaka naročila:2431-17-300171
Rok za oddajo ponudb:07.08.2018 10:00
Odpiranje ponudb:07.08.2018 11:00
Številka objave:
Razpisna dokumentacija:

Spremembe dokumentacije:

Trenutno ni sprememb razpisne dokumentacije

Pojasnila:

Trenutno ni pojasnil dokumentacije

Dodatna dokumentacija:

strokovne podlage ZM