POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddaja javno naročilo. Vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, vabi k oddaji ponudbe.


Predmet naročila:

URED R2-432/1285 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU: GRADBENA DELA od km 5+320 do km 7+440

Oznaka naročila:2431-17-001546
Rok za oddajo ponudb:07.02.2018 10:00
Odpiranje ponudb:07.02.2018 11:00
Številka objave:JN000127/2018-B01
Razpisna dokumentacija:

ESPD
Navodila za pripravo ponudbe
Posebni pogoji pogodb
Specifikacija naročila
Splošni pogoji pogodb
Vzorec pogodbe

Spremembe dokumentacije:

Trenutno ni sprememb razpisne dokumentacije

Pojasnila:

Pojasnila razpisne dokumentacije-01

Dodatna dokumentacija:

Trenutno ni dodatne dokumentacije